Ετικέτες

9/13/2015

Song of the day: "C' est en Septembre"

A nostalgic  French song from 1970s, performed by Gilbert Becaud. Listen to the magic... just to remember it's September, maybe the sweetest month of autumn, just waving goodbye to summer and welcoming rainy and chilly days... Well, have you ever tried the September sea?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου