Ετικέτες

9/23/2015

Song of the day : "L' amour est bleu" - Vicky

Skies are still blue in this part of the world, despite the clouds. September rain has made the scenery look so clear and bright...

So let's move back to 1968...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου